3-5 LAT Kup bilet

Dla dzieci: 3 – 5 lat

Uczestnicy: dzieci z rodzicami

Czas trwania: 60 minut

 

Warsztat tworzenia zabawek.

Dla dzieci: 3 – 5 lat

Uczestnicy: dzieci z rodzicami

Czas trwania: 60 minut

 

Warsztat tworzenia zabawek.

 

Podczas warsztatów będziemy poznawać i oswajać się z bogactwem podwodnego świata. Tym razem podwodna roślinność, wieloryby, koniki morskie, rozgwiazdy, rekiny, staną się obiektem naszych eksploracji. Podczas warsztatu uruchomimy naszą bogatą wyobraźnię i kreatywność, by zaprojektować i skonstruować swój własny OCEAN W PUDEŁKU. Warsztat łączą zabawy sensoryczne i konstrukcyjne z treściami proekologicznymi i przyrodniczymi.

  • Prowadzący: Iwona Cała

    Architektka, ilustratorka książk dla dzieci. Studiowała w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej, a chwilę później na podyplomowych studiach „architektura + dialog” w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie na Wydziale Architektury i Wzornictwa w gdańskiej ASP przygotowuje rozprawę doktorską. Od 13 lat ilustruje książki dla dzieci, opracowuje plakaty oraz prowadzi warsztaty architektoniczne dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z Fundacją Przystanek Twórczość, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury przy projektach z zakresu edukacji architektonicznej i artystycznej. Jest autorką i współautorką licznych projektów interdyscyplinarnych dotyczących przestrzeni architektonicznej (m.in.“Sploty miasta - Łódź. Katalog faktur, wzorów i barw”, “re:kreacja podwórko”, “Muzyka architektury - architektura muzyki”). Prowadzi wykłady oraz prezentuje podczas wystaw i konferencji. Prowadzi blog "Lektury Architektury " poświęcony sztuce, miastu i architekturze.

  • Prowadzący: Joanna Kasztelaniec

    Animatorka kultury,  czarodziejka – czaruje uśmiechem i dobrym słowem. Prowdzi warsztaty dla dzieci w Fundacji Przystanek Twórczość.

Info o teatrze