* * *

W ramach LABORATORIUM TEATRU DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW odbyły się warsztaty pt. MUZYKA, ISTOTNY ELEMENT NARRACJI, które poprowadził BRUNO CAPPAGLI - aktor, reżyser, dyrektor artystyczny bolońskiego teatru La Baracca - Testoni Ragazzi. Muzyka jest niezwykle inspirującym narzędziem w kreatywnych i teatralnych działaniach. Uczesticzki warsztatów miały za zadanie potraktować muzykę jako punkt wyjścia do opowiadania rozmaitych historii. Warsztaty koncentrowały się na pracy scenicznej, improwizacji i ruchu.

 

* * *