en

AKTUALNOŚCI

BASEN NA SCENIE! Spektakl PRIMO - druga propozycja festiwalu

czwartek, 20 września 2018

Woda, taniec współczesny, gra świateł. Zapraszamy na PRIMO - drugi tytuł festiwalu TAKE PART IN ART.

czytaj więcej

Warsztaty KOLOR W PLENERZE i twórcze zabawy z barwami

wtorek, 18 września 2018

Pierwszy weekend festiwalu TAKE PART IN ART rozpoczynamy w Amfiteatrze Starej Prochowni warsztatami KOLOR W PLENERZE.

czytaj więcej
poniedziałek, 14 maja 2018

Ewaluacja Festiwalu TAKE PART IN ART 2018 - zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją III edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru dla NAJmłdszych TAKE PART in ART, dofinansowanego z budżetu Urzędu Biura Kultury m.st. Warszawy,  Fundacja Teatru Małego Widza ogłasza składanie ofert na wykonanie zadania pod nazwą:  „Ewaluacja Międzynarodowego Festiwalu Teatru dla NAJmłodszych TAKE PART in ART”.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego Międzynarodowego Festiwalu  Teatru dla Najmłodszych „TAKE PART in ART” oraz opracowanie raportów i prezentacji opartych na wynikach rzeczonego badania w zakresie jego realizacji.  

 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  w terminie do dnia 28 maja 2018 roku, przesyłając ją na adres, laboratorium@teatrmalegowidza.pl w tytule wiadomości podając nazwę Ewaluatora. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty (mail zwrotny). 

 

Osobą uprawnioną przez Fundację Teatru Małego Widza do kontaktowania się z Wykonawcami jest Agnieszka Budzyń, tel. +48 534 902 777, mail: laboratorium@teatrmalegowidza.pl. Informacje można uzyskać w godzinach 9:00-17:00 z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy. 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Fundacja Teatru Małego Widza oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.  

Zapytanie Ofertowe z wymaganiami ewaluacji, kryteriami oceny i warunkami ubiegania się o zamówienie znajduje się poniżej wraz listą pytań do umieszczenia w kwestionariuszu do badania ilościowego z publicznością Festiwalu. 

 


Powrót